Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Additieve Therapie 

Mooijweer

De aanvulling voor vitaliteit en balans!

Samenwerkingsafspraken

Deze voorwaarden zijn opgesteld om de samenwerking tussen ons helder te hebben en ter voorkoming van misverstanden en teleurstelling.


Alles wat in de praktijk besproken is, wordt vertrouwelijk behandeld.

Ik bespreek dit niet met derden, tenzij er voorafgaand toestemming door jou is gegeven.

Gegevens worden bewaard in een afgesloten kast.

naam, adres, telefoon gegevens, maar ook medische gegevens en de verslagen van de consulten worden 15 jaar bewaard na het laatste consult, daarna verbrand. Na 5 jaar geen consult, is opnieuw een intake gesprek zeker zinvol, omdat het meestal om andere ongemakken gaat en omdat er in 5 jaar veel gebeurt.


Ik ben niet aansprakelijk als een behandeling niet aanslaat. Dit kan om diverse redenen gebeuren. Sommige ongemakken kan ik niet verhelpen, maar misschien wel verlichten en/of ondersteunen.

Je blijft zelf altijd verantwoordelijk voor jouw gezondheid.

Wanneer iets in de behandeling niet goed voelt voor jou, geef dit dan aan.

Ik kan en wil geen vervanging zijn voor een huisarts of specialist.

Consulten wil ik graag direct en contant betaald hebben.

Een consult duurt meestal een uur en kost

€ 55,-

Als een consult boven het uur komt, wordt een vervolgafspraak gemaakt. Duurt een consult korter dan een uur, wat zelden voor komt, geldt hetzelfde tarief. Je krijgt altijd een rekening. Een dubbel consult afspreken is mogelijk, de kosten daarvan zijn € 110,- Ook een telefonisch consult (anders dan een afspraak maken, verplaatsen, etc. en langer dan 5 minuten durend) is uitsluitend op afspraak en de kosten hiervan zijn € 1375 per 15 minuten. 

The Reconnection of Reconnective Healing wordt door sommige ziektekostenverzekeraars vergoed. Op de website van je verzekering kun je zien of dit het geval is. De rest van mijn behandelingen komen helaas nog niet in aanmerking voor vergoeding van ziektekostenverzekeraars, er wordt wel aan gewerkt dit te realiseren.


Wanneer je langer dan 24 uur van tevoren een afspraak afzegt, zijn hier geen kosten aan verbonden. Wanneer dit korter dan 24 uur van tevoren gebeurt, breng ik € 27,50 in rekening.

Voor workshops geldt: restitutie van het lesgeld is mogelijk tot 1 week voor de workshop. Hierna is het volledige bedrag verschuldigd. Bij aanmelding vraag ik je € 40,- aan te betalen, (alleen bij workshops) voor de certificaten.

Volg je de workshop, wordt dit bedrag in mindering gebracht op de totale kosten . Neem je geen deel aan de workshop, volgt geen teruggave van dit bedrag.